Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

19/11/2017

Center de Merode

Centre d'Oeuvres de Merode 

En Français cliquez ici

 

Miniemenfestival in Brussel

 

Internationaal festival van de Miniemenkerk 2017

Elke werkdagen in juli en agustus

van 12U00 tôt 12U40

In de Miniemenkerk te Brussel

Miniemenstraat 62 te 1000 Brussel

vrij ingang

 

Webite : http://www.festivaldesminimes.be/nl/

Blog : http://miniemenkerkfestival.hautetfort.com 

 

 Dank aan

center de merode,sociale hulp,marolles,parochie miniemen,jonge marollen,internationaal festival van de midis aux minimes,de merode,prins de merode,amaury de merode,jacques van der biest,walter van damme,centre d'oeuvre de merode,alexandre de merode,muziek miniemen,muziek marolles,concerten miniemen,concert miniemen

TREE TOP

 

Plan van deze website

              

              1  - Toekomstige aktiviteiten - 

              2a - Het Internationaal Festival van de Miniemenkerk.

              2b - Internationaal Festival Sint Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen

              3  - Geschiedenis en doel van het Centre d'Oeuvres de Merode.

              4  - Hoe kunnen we  mensen steunen met ernstige problemen?

              5  - Hoe kunt U ons helpen?

              6  - De raad van bestuur.

              7  - Adres en contact

              8  - Externe linken

              9  - Sponsors

            10  - Vorige aktiviteiten

             

 

 

1 - Toekomstige aktiviteiten:

 Miniemen Festival 2018

 Week 1 juli

 

 

Brussel       - Eglise des Minimes - Maandag 1 juli  tot vrijdagdag 31 augustus elke concerten om 12 U.

 

 

2a - Het Internationaal Festival van de Miniemenkerk:

site: Internationaal Miniemenkerk festival

Internet site : Programma van het Festival 2018

 

Het Internationaal  Festival in de Miniemenkerk 2018

Het festival van 2012 eindigde met een succes dat de organisatoren niet hadden verwacht. Iedere dag kwamen jullie in steeds grotere getale en jullie betuigden jullie steun "en masse" met warme aanmoedigingen waarbij jullie vol lof waren over de kwaliteit van de concerten en de jonge getalenteerde muzikanten. We zijn jullie daar zeer dankbaar voor.

Ook de muzikanten lijken de formule te waarderen en  zijn  bijna allemaal kandidaat om terug te keren in 2013. Uiteindelijk is het doel van dat festival is om hen te helpen !

Door een dergelijk vraag, zowel van de publieke kant als van de muzikanten, besloot het Centre d'Oeuvres de Merode om het start concept van Abt Jacques Van der Biest te bestendigen en de zomerconcerten verder aan te bieden. l'Abbé Van der Biest creeerde deze aktiviteit in 1986. Dus sedert 32 jaar neemt deze aktiviteit plaats in de Miniemen kerk.

Uw Internationaal Festival van de Miniemenkerk zal

op maandag, 2 juli beginnen en op vrijdag 31 augustus 2018 eindigen om12 U

Jacques Vanherenthals bereidt u een prachtig programma voor dat we jullie zo vlug mogelijk zullen communiceren.

Net als in 2017 zal het festival gastheer zijn van  jonge inlandse en buitenlandse muzikanten van uitzonderlijk niveau.

Welke prijs?

De concerten zijn gratis en degenen die wensen om de kunstenaars en deze activiteit te steunen hebben de mogelijkheid om een kleine of grote gift te doen aan het Centre de Merode.

Waar en wanneer?

Deze concerten vinden plaats in de kerk van de Miniemen (62, Miniemenstraat te Brussel) alle werkdagen (niet in het weekend) om 12u00 en eindigen om 12u40 in de maanden juli en augustus.

Het doel en principe is:

- om aan jonge getalenteerde professionele muzikanten de kans te geven te spelen voor een publiek en zich te laten kennen.

- het publiek te laten genieten van zeer professioneel en getalenteerde muzikale uitvoeringen.

 
 
 

 

3 - Geschiedenis en doelen van het Centre d'Oeuvres de Merode:
 

hoe een familievermogen ten dienste van de armsten brengen

 

Louis de Merode (1821-1876) en zijn vrouw Léonie de Rochechouart- Mortemart liggen aan de basis van een stichting die sedert het begin ijvert in de Marollen (in Brussel) voor de armste mensen.

Voor het onderwijs verplicht was, richtten ze de school "Heilige Louis en Agatha" in de Monserratstraat, zodat de parochie van de Miniemen een vrije katholieke school  zou hebben, bijgenaamd "Marmitje School".  Dagelijks werd een maaltijd gegeven aan de arme kinderen als ze naar school kwamen. De enige vereiste om een maaltijd te krijgen was een "marmitje"(eetketeltje)mee te brengen , vandaar het "Marmitje schooltje.

Vandaag nog blijft de herinnering van deze marmitjes  levendig!

In1932 werd de stichting omgevormd tot een vzw  om  van de legale en fiscale voordelen te kunnen genieten. In Maart 1935 leidde de wijzigingen in de regelgeving van het onderwijs tot de sluiting van de school. De vzw werd het "Centre d'Oeuvres de Merode" en die had op dit moment  aanzienlijke financiële activa.

Jean de Merode (+ 1933 ) was de eerste voorzitter van de stichting omgezet in vzw. De fakkel werdt genomen door zijn neef Louis (+1949) dan door een zoon van Jean de Merode, Amaury de Merode (+ 1980),  die liet zijn taak aan Alexander (+2002), onder-voorzitter van het Internationaal Olympich Comite. Momenteel is de zeer actieve Amaury de Merode aan de leiding van de vzw.

In 1954, met de komst van l'abbé Jacques Van der Biest in de parochie van de Miniemen betekent het keerpunt voor de Marollen.

Juni 1969, worden drie blokken in de buurt van de straten Monserrat bedreigd met sloop voor het uitbreidingsplan van het justitiepalais.  Onder leiding van l'abbé Van der Biest weigeren de marolliens deze toestand. De "slag van de Marollen" is begonnen. Na vele protesten worden  de bewoners beloond voor hun inspanningen, en de uitzetting werd  ingetrokken!

Niettegenstaande de slag om de marollen werden toch enkele gebouwen onteigend. Maar ze werden niet gesloopt maar verkocht aan sociale huisvestingmaatschappijen en gerenoveerd. Een nieuw beleid is geboren :  om families in menswaardige omstandigheden te  laten wonen is het nodig kleine ruimten te renoveren of te verbouwen. Geen sloop meer  om sociale konijnehokken te bouwen: een onmenselijke oplossing voor bescheiden milieu's die behoefte hebben om dicht bij het straatleven te staan.

Vanaf 1980, getroffen   door de muntontwaarding  wordt het financiële erfdeel ten dienste van Marolliens sinds meer dan een eeuw in onroerend goed gestoken, een sleutelmoment in de omschakeling van de kapitalen van COM .

Een genial inval - als men de huidige onroerende meerwaarde van deze wijk in overweging neemt - van de strijdlustige abt Jacques Van der Biest en zijn Voorzitter van toen, de betreurde prins Alexandre de Merode!

 

Verschillende woningen zijn aldus verkregen en vervolgens vernieuwd. Hun gebruik beantwoordt aan een onveranderlijk principe: de benedenverdieping wordt aan een vzw met liefdadigheidsdoel of sociale vooruitgang toegekend. Men zal bijvoorbeeld het Comité Général d'Action des Marolles (CGAM) aanhalen alsmede CARIA, een VZW die zich inzet voor permanente opvoeding , van sociale cohesie en burgerschap.Bestemd voor de huisvestingen, zijn de verdiepingen gereserveerd voor families in situatie van onzekerheid door middel van zeer bescheiden huurprijzen. Deze huurders worden zorgvuldig door de l'Union des Locataires Marolliens geselecteerd, die door de abt Van der Biest wordt voorgezeten.

De armoede hangt niet alleen af van geld.  Omwille van verschillende redenen, is zij vooral te wijten aan de onmogelijkheid voor iedereen om  werk en een degelijk dak te vinden. Een huisvesting hebben is reeds de verzekering van een zekere veiligheid. Het Centre d'oeuvre de Merode past dit toe .

Ver van elke onroerende speculatie, stabiliseert dit verantwoordelijke beleid de rust van zwakste Marolliens . Hoe op mooiere wijze de leuze van de prinsen van Merode verduidelijken: 'Plus d'Honneur que d'Honneurs' "Meer Eer dan Eerbewijzen"

- Beschrijving door de Ridder Nicolas Van Outryve d' Ydewalle in oktober 2011 - 

In 2012 herneemt het Centre d'Oeuvres de  Merode de organisatie van de concerten van deze zomer in de Miniemenkerk. Voor deze activiteit is het eerste principe van de vzw Centre d'Oeuvres de Merode  de jongeren te helpen, in dit geval  de artiesten muzikanten om hun kunst te ontwikkelen en om zich bekend te maken. De tweede principe is dat de muziek de integratie van de culturen verbeterd en dat in het hart van de Marollen waar de bevolking uit meer dan 80 nationaliteiten bestaat.

4  - Hoe kunnen we  mensen steunen die ernstige

      problemen hebben?

 

Het Center de Merode geeft burelen aan de VZW's die in de linken in hoofdstuk 8 worden vermeld en ook huisvesting aan  families in zeer onzekere situatie.
De linken van hoofdstuk 8 hieronder zijn degenen van VZW's waarvan de taak is een concrete hulp te zijn voor degenen die eraan behoefte hebben. Aarzelt niet om ze te contactern en hun uw problemen uiteen te zetten. Ze zullen u doorverwijzen naar vzw's die u kunnen helpen indien ze het zelf niet kunnen.

Telefoon van de  CGAM :02/511.54.68 

In de web site van de 'Coordination Sociale des Marolles' (cfr link hieronder) worden veel van de Brusselse instanties die toelagen geven aangegeven. Neemt contact op, zij zullen het maximum doen om u te hulp te komen

5  - Hoe kunt U ons helpen?

 

- Door uw diensten gratis aan te bieden. Onze behoeften van toelagen  zijn groot.

- Door aan de activiteiten van het Centre d'Oeuvres de Merode deel te nemen

- Door ons geld storten op de rekening :

   BE73 5230 8013 0260

   Centre d'Oeuvres de Merode

   Ernest Allard straat, 47

   1000 Brussel

- Als U onze muzikale aktiviteiten will steunen : 

    Centre d'Oeuvres de Merode

    Ernest Allardstraat, 47

   1000 Brussel   

    IBAM : BE10 5230 4431 2204

    BIC : TRIOBEBB

6  - De raad van bestuur.

 

Voorzitter : Prince Amaury de Merode

Tresorier : Monsieur Walter Van Damme

Bestuurder : Prince Jean de Merode

Bestuurder : Prince Aurèle de Merode

Bestuurder : Monsieur Charles Muraille

Bestuurder : Madame Mandi

Bestuurder : Prins Albert-Henri de Merode

De Festivalen

 

Artistiek directeur van het Internationaal Festival van de Miniemenkerk : Jacques Vanherenthals

 

 

 

7  - Adres en contact

 

COM

Ernest Allard straat, 47

1000 Brussel, Belgie

Email :centerdemerode@hotmail.be 

8  - Externe linken

 

Linken om de web site van de VZW 's opgericht door l'Abbé Jacques Van der Biest te bezoeken en die als opdracht hebben de minnst beddelden te helpen

Caria  (in NL)

 

Coordination Sociale des Marolles (in FR)

 

Comité General d'Action des Marolles (CGAM) (in FR)

Union des locataires des Marolles (ULM) (in FR)

Paroissiens des Minimes (site des activités de la paroisse des Minimes) (in FR)

 

Linken i.v.m. het Internationaal Festival van de Miniemenkerk

 
 

 

 

 

9 - Sponsors en hulpen

 

Futur 21 v.z.w.

Piano Ulens  (piano stemmen en reparaties)

BRAFA

 

10  - Vorige aktiviteiten

 

2013

 

center de merode,sociale hulp,marolles,parochie miniemen,jonge marollen,internationaal festival van de midis aux minimes,de merode,prins de merode,amaury de merode,jacques van der biest,walter van damme,centre d'oeuvre de merode,alexandre de merode,muziek miniemen,muziek marolles,concerten miniemen,concert miniemen

Voor Giuseppe VERDI
Zondag 2 juni om  à 20 Uur in de Miniemenkerk

1 - Het Zangkoor Equinoxe van de Marollen 

en het Zangkoor Equinox van het Koningin Marie Henriette huis 

Onder de direktie van Marie Joao Pires

Koorl leiding : Zeno Popescu en Miyagui Osada

Aan de piano : Julien Libeer  

 

                                           2 - Quatuor van de Lemmensinstituut

                                           VERDI : Quatuor à corde en Mi mineur

                                                         Yana Chernichenko (viool), Hrayr Karapetyan (viool), 
                                                         Lorin Lara (altviool), Hanneke Rouw (cello)
                                                         Directie : Tigran Maytesian
 
                                           3 -  Mind Speller Orchestra
                                            David Chmelik: Sting sextet in E major  Suenos de Toledo op 8

                                            Directie :  Tigran Maytesian

 

2012

 

                                           Donderdag 13 december 20 Uur in de Miniemenkerk

Mise en Sax - Saxofoonmuziekcenter de merode,sociale hulp,marolles,parochie miniemen,jonge marollen,internationaal festival van de midis aux minimes,de merode,prins de merode,amaury de merode,jacques van der biest,walter van damme,centre d'oeuvre de merode,alexandre de merode,muziek miniemen,muziek marolles,concerten miniemen,concert miniemen

Karel Deraeve -Thijs Vanmarcke - Willem Buyse -

Jeroen Vanbever 

 

                        

center de merode,sociale hulp,marolles,parochie miniemen,jonge marollen,internationaal festival van de midis aux minimes,de merode,prins de merode,amaury de merode,jacques van der biest,walter van damme,centre d'oeuvre de merode,alexandre de merode,muziek miniemen,muziek marolles,concerten miniemen,concert miniemen

Donderdag 29 november 2012om 20 Uur in de Miniemenkerk

Melody Evolved Trio - Jazzmuziek

Rafaël Mertens (piano) , Raf Hendrickx (gitaar) , Ozan Bozdag (bas)

                                      Waltz, Fall 2008, Wandering, En Visite, Como, 38 Degrees

 

 

center de merode,sociale hulp,marolles,parochie miniemen,jonge marollen,internationaal festival van de midis aux minimes,de merode,prins de merode,amaury de merode,jacques van der biest,walter van damme,centre d'oeuvre de merode,alexandre de merode,muziek miniemen,muziek marolles,concerten miniemen,concert miniemen

 
 
Donderdag 25 octobre 2012 om 20 Uur Miniemenkerk
Tigran Maytesian ( viool) en Gilberte Boucher (piano)
Mozart - Schubert - Beethoven - Wieniawski
 
 
 
 
 
 
center de merode,sociale hulp,marolles,parochie miniemen,jonge marollen,internationaal festival van de midis aux minimes,de merode,prins de merode,amaury de merode,jacques van der biest,walter van damme,centre d'oeuvre de merode,alexandre de merode,muziek miniemen,muziek marolles,concerten miniemen,concert miniemen
 
    2 July - 31 augustus 2012
    Internationaal Festival van de Midis aux Minimes
 
                               Kijk de "historical"